Kursy

Zapraszamy na kursy rekreacyjne i techniczne. Kliknij aby zapoznać się z pełną ofertą szkoleń.

DISCOVER SCUBA

Wzięcie udziału w programie Discover Scuba jest jednym ze sposobów na obalenie mitów o nurkowaniu jako dyscyplinie niebezpiecznej i stworzonej tylko dla wybranych . Osoba nie nurkująca wprowadzana jest do nurkowania przy pomocy bezpiecznych, kontrolowanych i przyjemnych zajęć. Dzięki wygodzie i wpajaniu poczucia bezpieczeństwa uczestnicy uczą się w basenie, że nurkowanie nie jest, "głębokie, mroczne i niebezpieczne", ale łatwe i przyjemne.

OPEN WATER DIVER
Kurs ten jest traktowany jako pierwszy etap pełnego szkolenia nurkowego. Celem kursu Open Water Diver jest zapewnienie studentom wiedzy i umiejętności niezbędnych do bezpiecznego nurkowania. Poza tym studenci po ukończeniu kursu są w stanie zając się nurkowaniem rekreacyjnym bez bezpośredniego czy pośredniego nadzoru.

Nowoczesna forma kursu - układ ułatwiający naukę, prosty język i bogactwo ilustracji, pozwala łatwo przyswoić wiedzę i umiejętności.

Kurs podzielony jest na trzy części:

- zajęcia teoretyczne,
- szkolenie na basenie,
- szkolenie na wodach otwartych.

Kursanci otrzymują podręcznik Open Water Diver Manual (po polsku), tabelę nurkową i książeczkę nurkową (log book)

ADVANCED OPEN WATER DIVER

Szkolenie zaawansowane (advanced) zorientowane jest na zadania, tzn. nurek koncentruje się na nowych umiejętnościach i użyciu nowych elementów sprzętu nurkowego lub nowych warunkach nurkowych. Program AOWD rozwija umiejętności początkującego nurka. Jego celem nie jest wyszkolenie nurka " eksperta", a nurek, który chce wziąć w nim udział nie musi być na poziomie zaawansowanym. Podczas kursu AOWD nurek może zająć się tą formą działalności podwodnej, która go interesuje, bądź jest potrzebna na określonych obszarach geograficznych. Poza tym umożliwia nurkowi odczucia " smaku" kursów Specialty Diver.

W czasie kursu AOWD wymaganych jest 5 nurkowań - dwa obowiązkowe (głębokie i nawigacyjne) oraz trzy do wyboru. Szkolenie może być zakończone wciągu dwóch dni. W programie tym mogą uczestniczyć osoby które ukończyły 12 lat( nurkowie w wieku 12-14 lat otrzymają certyfikaty AOWD Junior).

Podobnie jak w programie Adventures in Diving, tu również nurek ma do wyboru 16 typów nurkowań w ramach tego programu, z których każde może zostać zaliczone jako pierwsze nurkowanie w ramach danego kursu specjalistycznego. I odwrotnie, pierwsze nurkowanie w ramach danej specjalizacji może zostać zaliczone jako nurkowanie w ramach kursu AOWD.

EMERGENCY FIRST RESPONSE

EFR kurs przeznaczony jest dla każdego. Nie jest ukierunkowany tylko na potrzeby nurków. Jego podstawowym założeniem jest, aby studenci mogli wykorzystać zdobyte umiejętności i informacje w razie każdego nagłego wypadku.

EFR zapewnia wypełnienie wymagań wstępnych na wszystkich kursach wymagających znajomości pierwszej pomocy i reanimacji.

Treść kursu jest zgodna z bieżącymi poglądami medycznymi i stosownie do nich uaktualniania.

Czas trwania kursu około 4-5 godzin, w zależności od wielkości grupy.

RESCUE DIVER

W trakcie tego kursu nurkowie uczą się rozpoznawać sytuacje stresowe i zarządzać w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej.

Kurs ratownika obejmuje pięć modułów szkoleń teoretycznych oraz pięć obowiązkowych zajęć na wodach otwartych, składających się z dwunastu ćwiczeń.

Na kursie Rescue nurkowie nabierają większego doświadczenia. Dzięki temu że kurs traktuje ratownictwo w sposób elastyczny i koncepcyjny, studenci uczą się rozwiązywania za pomocą różnych wariantów sytuacji awaryjnych (ekwifinalizm).

DIVEMASTER

Ten kurs nurkowania jest pierwszym krokiem na drodze do tego, aby zostać profesjonalnym nurkiem. Stopień ten umożliwia podjęcie pracy certyfikowanego asystenta oraz przewodnika podwodnego w centrach i ośrodkach nurkowych na całym świecie. Otwiera również drogę do stopni instruktorskich PADI i umożliwia zostanie profesjonalnym instruktorem. Program kursu obejmuje praktyczne umiejętności prowadzenia grup nurkowych, asystowania instruktorowi podczas szkolenia, oraz organizowania programów prowadzonych przez Divemastera. Kurs obejmuje również serię wykładów obejmujących teorię nurkowania, planowanie i organizowanie nurkowań oraz asystowanie przy kursach.

SPECJALIZACJE

Suchy skafander

NITROX

Nurkowanie nocne

Nurkowanie głębokie

Doskonała pływalność

Fotografia podwodna

Wideofilmowanie i inne

 

Kursy techniczne i instruktorski

 

Chcesz wiedzieć więcej? ZADZWOŃ!